Reutje

info

Reutje (of: 't Reutje) is een gehucht in Limburg in de gemeente Roerdalen (tot 1 januari 2007 bij Ambt Montfort) nabij Roermond. Oorspronkelijk hoort 't Reutje bij Sint Odiliënberg, hoewel echte deskundigen het veeleer bij Posterholt zouden rekenen. Het gehucht bestaat uit vier straten en telt ongeveer 300 inwoners. Er is een café aanwezig, genaamd 'Bie Tiel' en een grote fanfare, 'Sint Wiro'. Deze fanfare speelt in de eerste divisie en is in 1993 wereldkampioen geworden op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

Huis Aerwinkel

dazu

Lage
Burgemeester Geradtstraat 51, Posterholt / Roerdalen / Limburg
Buitenplaats gelegen tussen het dorp Posterholt en het gehuchtje Reutje
Bestimmung
Woning
Wohung
Heutiger Zustand
Het huidige neogotische landhuis is in 1856 gebouwd door Pierre Cuypers.
Het kasteel is niet te bezichtigen, maar vanuit het opengestelde landgoed te zien.
Das heutige neugotische Landhaus ist 1856 durch Pierre Cuypers erbaut worden.
Das Schloss ist nicht zu besichtigen, aber von den Landgütern her zu sehen
Älteste Bestätigung
Het huis werd voor het eerst genoemd in 1544, en was waarschijnlijk een hoeve. Wanneer het toenmalige huis is verdwenen is niet bekend. In de negentiende eeuw werd het huidige huis gebouwd.
Erstnennung von 1544, wahrscheinlich war es ein Hofgut. Wann das vorherige Haus verschwunden ist nicht bekannt. Im 19 Jhd wurde dieses HAus gebaut
aus http://www.kasteleninnederland.nl/kasteel683.php

2. Quelle

Volgens de leenregister van Gelre ontving in 1428 Thijs Gijsbrechts soon van Bake 'den hoff van Arwynckel' met alle toebehoren in leen van de hertog. In 1448 kwam het in handen van Gijse van Geless. Zijn nazaten behielden het goed in bezit tot het midden van de 16e eeuw. Toen werd het door Gaert van Gijssen verkocht aan Arnt Vogels van Wijssem. In 1611 werd het overgedragen aan de familie Kock. Er is in de bronnen steeds sprake van een 'hoff'. Mogelijk is later een deel van de boerderij in gebruik genomen als buitenhuis.

WMaster
Dem Lehnregister von Geldern zufolge empfing 1428 Thijs Gijsbrecht, Sohn des Bake 'den hoff van Arwynckel" mit allen zugehörigen Gebäuden vom Herzog (von Geldern). 1448 kam es in die Hände von Gijse van Geless. Seine Nachkommen behielten das Gut bis zur Mitte des 16 Jhd. in Besitz. Dann wurde es durch Gaert van Gijssen an Arnt Vogels van Wijssen (Wessem) verkauft. 1611 wurde es an die Familie Kock übertragen. In den Quellen wird immer nur von 'hoff' gesprochen, also Hof (Gutshof). Möglicherweise ist später ein Teil des Bauernhofes als Außengebäude benutzt worden.

Burgemeester Pierre Geradts, de toenmalige eigenaar in 1856, heeft toen een nieuw landhuis laten bouwen. Het neogotische landhuis is ontworpen door Pierre Cuypers. In 1958 werd het huis door de familie Gerardts verkocht aan de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Deze Franse kloosterorde richtte het huis in als rusthuis voor bejaarde zusters en verbouwde de boerderij tot een bezinningsoord. In 1990 werd het landgoed verkocht aan de toenmalige gemeente Posterholt en het huis fungeerde als gemeentehuis, na een gemeentelijke herindeling in 1991, van de nieuwe gemeente Ambt Montfort. Na de bouw van een nieuw gemeentehuis werd het huis verkocht.

WMaster
Bürgermeister Pierre Gerads hat als damaliger Eigentümer das Landhaus bauen lassen. Das neugotische Landhaus ist durch Pierre Cuypers entworfen worden. 18958 wurde das Haus von der Familie Gerardt an die "Schwester der göttlichen Vorsehung" verkauft. Dieser französische Klosterorden baute das Haus zu einem Ruheort für ältere Schwestern aus und baute den Bauernhof zum "Besinnungsort" um. 1990 wurde das Landhaus an die damalige Gemeinde Posterholt verkauft. Es fungieerte als Gemeindehaus und nach der Gemeindeneuaufteilung 1991 als Haus der Gemeinde Montfort. Nach Bau eines neuen Gemeindehauses wurde es verkauft.

Bewoners/Bewohner

* 1448 - Gijse van Geless
* - Gaert van Gijssen
* - Arnt Vogels van Wijssem
* 1611 - familie Kock
* 1856 - Pierre Geradts
* - 1958 familie Geradts
* 1958 - 1990 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
* 1990 - 1991 gemeente Posterholt
* 1991 - gemeente Ambt Montfort
mehr dazu aus http://buitenplaatseninnederland.nl/Limburg_beschrijvingen/Posterholt_Aerwinkel.html